Profesyonel Koçluk Uluslararası Sertifika Programı

Profesyonel Koçluk Uluslararası Sertifika Programı

EĞİTİM TAKVİMİ

Eğitimlerimiz yılda en az 4 sefer açılmaktadır. Taleplere bağlı olarak Türkiye’de farklı illerde verilebilmektedir. İzmir’deki eğitimler Etkin İnsan Gelişim Enstitüsünde verilmektedir.

Profesyonel Koçluk Uluslararası Sertifika Programı 2017 Takvimi

1.  Modül: 25-26-27-28 MAYIS
2. Modül: 15-16-17-18 HAZİRAN
3. Modül: 20-21-22-23 TEMMUZ

EĞİTİM NOTLARI

Eğitim Yöntemi :

Eğitimin Genel Olarak Amaç ve Vizyonu

Profesyonel Koçluk Programı, koçluk konusuna ilgi duyan, bu alanda ilerlemek ve bir meslek olarak koçluk hizmeti vermek isteyenler için tasarlanmıştır. Program, kişinin profesyonel koç olarak yetkin bir biçimde mesleğini yapabilmesi öncelikle kendi yaşamı ve sonra başkalarının yaşamlarında gelişim, değişim ve dönüşüm yaratabilmesi, ulusal ve uluslararası standartlara ve etik kurallara uygun koçluk hizmeti verebilmesi konusunda yetkinlikler kazandırmayı amaçlar. 

1.Modül: TEMEL DÜZEY KOÇLUK (İlk 4 gün, 300 dakika)

2.Modül: EĞİTİM KOÇLUĞU SERTİFİKA PROGRAMI (3 tam gün, 600 dakika)

3.Modül: PROFESYONEL KOÇLUK SERTİFİKA PROGRAMI (6 tam gün, 1200 dakika)

EĞİTİM İÇERİĞİ:

1.Modül: TEMEL DÜZEY KOÇLUK

1.Koçluk Temel Bilgiler:

Koçluk nedir, ne değildir?
Uluslararası koçluk standartları: ICF'in belirlemiş olduğu etik değerler ve kurallar.
Koçluk temel felsefesi nelerdir?
Koçluk görüşmeleri nasıl yapılır?

2.Temel iletişim Becerisi:

Bir koç temel iletişim becerisini nasıl gelişir?
Güven oluşturmak
Koçun beden duruşu nasıl olmalı? Bedenini nasıl kullanmalı?
Koç, dinleme becerisi nasıl geliştirlir? Etkin dinleme nasıl yapılır?
Bir Koç, hizmet verdiği kişiye nasıl uyumlanır? 
Koçluk görüşmelerinde nasıl bilgi toplar?
Koç, geri bildirimde nasıl bulunur? 

3.Beyin Nasıl Çalışır?

Beynin çalışma prensipleri

4.Güçlü Soru Sormak

Güçlü soru sormak
Açık uçlu-kapalı uçlu sorular
Güçlü soru sorma teknikleri
Farklı gündemlere soru sorma becerisi

5.Koçluk Görüşmesi Kuralları:

Hedefe odaklı koçluk yapmak
Koçluk görüşmesi nasıl başlar, nasıl devam eder, nasıl sonuçlanır?
Koçluk seansı aşamaları/ Klasik koçluk görüşmesi
Gündem konusu nasıl belirlenir?
Uygulamalı Koçluk görüşmesi örnekleri

6.Yaşam Alanlarına Koçluk:

Yaşam alanları,
Kendini yönetmek, alışkanlık yönetimi,
Öncelikler, değerler, zaman yönetimi

2.Modül: Eğitim Koçluğu

1.Öğrenme becerisi gelişiminde koçluk

2.Ergen Psikolojisi ve Dönem Özellikleri

Ergen psikolojisini anlamak
13-17 yaş gurubu öğrenciye koçluk yaklaşımı
X-Y-Z kuşağı dönem özellikleri

3.Kaygı ve Stresle Başetme Tekniği

Algı dünyası nasıl işler?
Zihinsel parazitler nasıl oluşur?
Kaygı, stres ve korkularına nasıl koçluk yapabiliriz?
Yeni yazılım programı tekniği

2.İletişim Çatışmasını Yönetmek :

İletişim ve İlişkilerde mevcut çatışmalara nasıl koçluk yapılır?

İletişimde empati oluşturmak

3.Başarı Değerine Koçluk: 

Başarı değerini oluşturmak
Vizyonerlik, hayat başarısı
Başarı haritası tekniği

4. SMART/ Akılcıl Hedef

Hedefler hangi kriterlere göre ele alınmalı
1 yıllık başarı hedefine koçluğu
5/10 yıl başarı hedefine koçluk nasıl uygulanır?

5.Kariyer Parametreleri ve Kariyer Hedefine Koçluk:

Kariyer değerine koçluk
Doğal yetenek ve ilgi alanları
Hedefi olmayan kişiye nasıl koçluk yapılır?
Hedefi olan kişiye nasıl koçluk yapılır?

3.MODÜL: Profesyonel Koçluk (+6 gün)

1.Gölge Tarafa Koçluk:

Stres verici durumlar, öfke davranışı, karar verememe davranışı, özgüvensizik, yetersizlik  vb. durumlar karşısında nasıl koçluk uygulanır?

2.Altı Boyutla Koçluk/ Mantıksal Algı Boyutları:

Beynin çalışma prensiplerini projelere, iş ve kariyer hedeflerine nasıl uygulayabiliriz?

3.Yeni Davranış Modelleme Tekniği:

“Mantıksal Algı Boyutları” ile davranış geliştirme/değiştirme yönünde davranış modelleme nasıl yapılır?

4.Yaşam Amacına Koçluk:

SWOT Analizi ile Yaşam Amacını önceliklendirmeye yönelik koçluk nasıl uygulanır
İş-kariyer hedefleriniz yaşam amaçlarınızla paralel mi?
Yaşam amaçlarınıza uygun olmayan hedefleriniz var mı?
Kendi yaşam yolunuzu nasıl oluşturabilirsiniz?

5.Vizyoner Ziyaretçi Tekniği:

Bu teknik, kişinin 10 yıl sonraki özel hayat ve iş hayatı vizyonlarını oluşturmasına, 10 yıl sonraki kendisine ulaşarak, bugününü yapılandırmasını sağlayan bir tekniktir.

6.İçsel Kaynakları Aktive Etmek:

Potansiyel nedir? İçsel kaynak nedir? İçsel Kaynaklar nelerdir?
İçsel kaynakları doğru şeklide nasıl yönetebiliriz?
“Geliştirilebilir  içsel kaynakları” (Örneğin, kararlılık, irade, öz disiplin vb.) tesbit ederek üzerinde çalışmak

7. Doğru Karar Verme Stratejisi:

Kişisel kararları doğru karar verme stratejisi ile yapılandırmak

8.Motivasyon Tekniği:

Kişiye özgü motivasyon sürdürülebilir şekilde nasıl oluşturulur?

9.Beyin Sisteminin Organizasyonu/ Beynin Işıkları Tekniği:

Sol beyni ve sağ beyni etkin şekilde kullanmak nasıl mümkündür?
Beyni aktif hale getirecek yaratıcılık geliştirme tekniği

10.Dısney Modeli Tekniği:

Etkili proje ve hedef gerçekleştirmeye yönelik olan "Disney Modeli" çalışması, bir başarı stratejisi olarak ele alınır.

Etkin İnsan Enstitüsü Koçluk Okulu Olarak Eğitim Felsefemiz ve Prensiplerimiz:

1.Etkin İnsan Enstitüsü Koçluk Okulu, ICF ve Association For Coaching üyesi olup, uluslararası standarlarda ve etik değerlerde koçlar yetiştirmektedir.

2.Etkin İnsan Enstitüsü Koçluk Okulu, uluslararası koçluk okullarının yöntem ve tekniklerinden ilham almış olmakla birlikte,  NLP, Pozitif psikoloji yöntemlerini sentezlemiş, yerel çözümler geliştirerek, lokal düzeyde Türkiye’ye özgü bireysel ve kurumsal ihtiyaçlar doğrultusunda etkili ve güçlü teknik ve yöntemleri uygulamaktadır.

3.Eğitimlerimiz, yukarıda yazılı olarak deklare edilmiş içerikte verilmektedir.

4.Eğitimlerimiz, 10.00-18.00 saatleri arasında öğle yemeği molası hariç günde 7 saat olarak gerçekleşir.

5.Kursiyerler eğitim boyunca interaktif olarak eğitime katılırlar.

6.Eğitim başlangıcından sonuna kadar pratik uygulamaya dayalı olarak gerçekleşir. Tüm kursiyerler koçluk seanslarını profesyonel bir koçtan izlerler, gözlemlerler, farkındalıklarını paylaşırlar. Daha sonra aktif olarak bu deneyimi kendileri yaşarlar.

7.Eğitim süresince tüm kursiyerler Koçluk şapkası altında koçluk yaparlar, eğitmen tarafından gözlemlenirler, geri bildirim alırlar.

8.Eğitim süresince tüm kursiyerler, gerek eğitmenden gerekse diğer kursiyer arkadaşlarından koçluk yöntemlerini içeren seans alırlar. Böylece kendi hedefleri ile ilgili aktif olarak çalışırlar, kendi kişisel gelişimlerine katkıda bulunurlar.

9.Koçluk okulumuzdan mezun olarak ayrılan kursiyerler, sahada aktif olarak koçluk yöntem ve tekniklerini uluslararası standarlarda uygulayabilir durumda olurlar.

10.Profesyonel Koçluk Sertifika Programını tamamlayan kursiyerler, 20 koçluk görüşmesini tamamlamak ve raporlamak suretiyle sertifikalarını alabilirler.

11.Kursiyerlerimiz, eğitimin %90’ına kurs merkezinde ve eğitmen eşliğinde katılmakla sorumludur. Bu katılımı ve devamlılığı göstermemiş olan katılımcımız sertifika alamayacaktır.

12.Temel Düzey Koçluk programı, diğer koçluk eğitim modüllerdinden bağımsız olarak alınabilir ve bu eğitimi almış katılımcımız 6 ay içinde eğitimin diğer modüllerini tamamlayabilirler.

13.Temel Düzey Koçluk  (1.Modül) ve Eğitim Koçluğu (2.Modül) tamamlamış katılımcımız Eğitim Koçluğu Sertifikası almaya hak kazanacaktır.

14.Eğitimin birince ve ikinci modülünü almış katılımcımız 6 ay içinde 3.modül olan Profesyonel Koçluk (+6 tam gün) tamamladığı takdirde Profesyonel Koçluk Sertifikasını almaya hak kazanacaktır.

15.Eğitim ücretleri ve ödeme bilgisi:

Temel Düzey Koçluk Programı 1.modül ücreti 4 tam gün- 1.100+kdv’dir.

Eğitim Koçluğu Programı 2.modül ücreti 3 tam gün- 1.000+kdv’dir.

Profesyonel Koçluk 3.modül ücreti 2.800+kdv’dir.

16. Eğitim sözleşmesi, İade ve cayma bedeli: Eğitim katılımcısı, eğitime kayıt yaptırmak üzere Etkin İnsan Gelişim Enstitüsü tarafından düzenlenmiş sözleşmeyi kayıt yaptırma aşamasında okur, onaylar ve imzalar. Ödeme, cayma, iade bedelleri bu sözleşme ile hukuki olarak şu şekilde düzenlenmiştir:

16.1.Sözleşmenin T.C. Kanunlarına göre kabul edilmiş ve geçerli bir e-imza sertifikasyonu ile e-imzalı şekilde imzalanarak elektronik ortamda tarafımıza gönderilmesi veya irtibat ofislerimizde fiili olarak ve şahsen imzalanması ile birlikte taraflar arasındaki “Eğitim Sözleşmesi” akdedilmiş olur.

16.2.Sözleşmede kararlaştırılan ücretin %25’i peşinat olarak sözleşmenin imzalanması ile birlikte katılımcı tarafından ödenecektir. Kalan %75 bakiye bedel ise en geç ilk ders gününe dek ödenecektir. İlk ders gününe dek bakiye bedelin ödenmemesi halinde HİZMET VEREN’in KATILIMCI’yı eğitime kabul etmeme hakkı saklı olup, ödenmiş olan %25 peşinat bedeli KATILIMCI’dan cezai tazminat tutarı olarak irad kaydedilecektir. KATILIMCI, anılan bedelin makul bir bedel olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

16.3.Sözleşmenin imzalanmasından sonra sözleşme KATILIMCI tarafından iptal edilemez ve ödediği ücretin başka bir eğitime devri talep edilemez. Katılımcı; bu ve buna benzer taleplerini HİZMET VEREN’e iletse dahi eğitim için ödemiş olduğu %25 peşinat bedelinin HİZMET VEREN tarafından kendisine iade edilemeyeceğini, eğitimin KATILIMCI tarafından iptal edilmesi yada katılmaması halleri de dahil olmak üzere anılan peşinat bedelinin HİZMET VEREN tarafından cezai şart tutarı olarak tahsil edileceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

PROGRAM BAŞVURU FORMU

1
Nis
Nisan 2017

Eğitim Koçluğu (Öğrenci Koçluğu) Uluslararası Sertifika Programı

İzmir Etkin İnsan Gelişim Enstitüsü
1 Nisan 2017 Cumartesi, 2 Nisan 2017 Pazar
10:00-18:00
13
Nis
Nisan 2017

Çocuk Yogası Eğitmenliği Uluslararası Sertifika Programı - ANTALYA

ANTALYA
13-14-15-16 NİSAN 2017
10:00-17:00
17
Nis
Nisan 2017

Pilates Matwork Eğitmenliği Sertifika Programı

Holiday Inn Şişli Hotel - İSTANBUL
17-18-19-20-21 Nisan 2017
10:00-19:00
6
May
Mayıs 2017

Mental Aritmetik Eğitmenliği Sertifika Programı

İzmir Etkin İnsan Gelişim Enstitüsü
Cumartesi, Pazar
6
May
Mayıs 2017

NLP Teknikleriyle Koçlukta Uzmanlaşma Sertifika Programı / Pratisyenlik Eğitimi

İzmir Etkin İnsan Gelişim Enstitüsü
6-7 Mayıs 2017
13
May
Mayıs 2017

NLP Teknikleriyle Koçlukta Uzmanlaşma Sertifika Programı / Pratisyenlik Eğitimi

İzmir Etkin İnsan Gelişim Enstitüsü
13-14 Mayıs 2017
20
May
Mayıs 2017

NLP Teknikleriyle Koçlukta Uzmanlaşma Sertifika Programı / Pratisyenlik Eğitimi

İzmir Etkin İnsan Gelişim Enstitüsü
20-21 Mayıs 2017
25
May
Mayıs 2017

Yaşam Koçluğu Uluslararası Sertifika Programı

İzmir Etkin İnsan Gelişim Enstitüsü
25-26-27-28 Mayıs 2017
3
Haz
Haziran 2017

Singapur Matematiği Eğitmenliği Sertifika Programı

İzmir Etkin İnsan Gelişim Enstitüsü
1. Gün: Cumartesi, 2. Gün: Pazar, 3. Gün: Cumartesi
15
Haz
Haziran 2017

Yaşam Koçluğu Uluslararası Sertifika Programı

İzmir Etkin İnsan Gelişim Enstitüsü
15-16-17-18 Haziran 2017

ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

''Yaşam koçluğu düşüncesi kafamda  oluştugunda,birçok kişiden referans aldım, bilgi topladım, araştırdım, düşündüm.. ama herseferınde karşıma tek isim çıktı.. İSMAİL BARIŞ ÖZPAZARCIK ve ETKİN İ...

Nusret Kantarcı Taşan Öğretmen

Güzel bir deneyimdi. Kaliteli bir eğitim süreciydi. Bu eğitim için ayırdığım tüm kaynakların karşılığını ziyadeiyle aldım. Teşekkür ederim.

Yusuf Gönenoğlu Terapist

“Kafamda oluşturduğum koçluk süreci somtlaştı ve boşluk doldu. Amacına yönelik etkili bir çalışmaydı. Kursa başlayışımla bitişi arasında çok büyük fark vardı. Teşekkürler.”

Ali Karagöz Rehberlik ve Psikolojik Danışman

Bu eğitim bende trafo etkisi yarattı. Öğretmen olarak ve birey olarak yeni çözümler, yeni yollar edindim. Öğrencilerime teknikleri uygulamak için sabırsızlanıyorum. Etkin İnsan Enstitüsü’nün ve değerli eğitmenlerinin tecrübelerinin ışığını yakalamak...

Pınar İpek Öğretmen

Ben Gökçe Balikan. Etkin İnsan Gelişim Enstitüsü’yle tanıştıktan sonra yoga destekli Pilates Eğitmenliği sertifika programına katılarak, pilates ve yogalates eğitmeni oldum. Etkin İnsan işbirliği ile İzmir Mövenpick ...

Gökçe Balikan

Yoga eğitimi, hayatın anlamını bulup, bu anlamla hayatı yepyeni bir biçimde yaşamamı sağladı. Nereye vardığım değil, hangi yolda olduğum önemliydi ve ben bu yolu bu eğitimle buldum

Murat Aygün Beden Eğitimi Öğretmeni
Yoga Eğitmenlik Programı 2010 mezunu

Pilates yaptığımı zannedip, aslında çok yanlışlıklarla dolu bir şey yapıyormuşum. Vücudumun farkındalığına varıp, nefesi nasıl kullanmam gerektiğini öğrendim. Pilatesi hayatıma kattığım için çok mutluyum.

Yasemin Eriş

Ben Şenay Aka. 2008 yılında Etkin İnsan’dan almış olduğum Yoga Eğitmenliği Sertifika Programı’ndan sonra hayatım değişti. Yoga Eğitmenliği programını tamamladıktan sonra, Karabağlar Halk Eğitim Merkezi’nde çalışmaya başladım...

Şenay Aka
Top