ICF-CCE Onaylı Eğitim Koçluğu (Öğrenci Koçluğu) Uluslararası Sertifika Programı

ICF-CCE Onaylı Eğitim Koçluğu (Öğrenci Koçluğu) Uluslararası Sertifika Programı

Öğretmenlerin öğrencileriyle, ailelerin çocukları ile kurduğu iletişimi güçlü hale getiren; okul, sınav, gelecek hedefleri, hayat başarısı vb. kavramlara akılcıl yaklaşan, eğitim sistemine koçluk bakış açısıyla yapıcı çözümler sunan bir süreç programıdır.

EĞİTİM TAKVİMİ

EĞİTİM KOÇLUĞU 2017-2018 EĞİTİM TAKVİMİ:

İZMİR (Yaz Dönemi): 23-24-25-26-27-28-29 TEMMUZ 2018

İSTANBUL (Yaz Dönemi): 2-3-4-5-6-7-8 TEMMUZ 2018

EĞİTİM NOTLARI

Eğitim Yöntemi :

Koçluk yöntemleri, NLP, İmajinasyon ve Telkinler Eğitim araçları: Power point sunu, interaktif sunum ve koçluk.

 

Eğitim Süresi :

7 tam gün - Toplam 69 Saat

KOÇLUK SERTİFİKA PROGRAMLARIMIZ

1.Modül: TEMEL DÜZEY KOÇLUK (İlk 4 gün)

2.Modül: EĞİTİM KOÇLUĞU SERTİFİKA PROGRAMI (3 tam gün)

EĞİTİM İÇERİĞİ:

1.Modül: TEMEL DÜZEY KOÇLUK

1.Koçluk Temel Bilgiler:

Koçluk nedir, ne değildir?
Uluslararası koçluk standartları: ICF'in belirlemiş olduğu etik değerler ve kurallar.
Koçluk temel felsefesi nelerdir?
Koçluk görüşmeleri nasıl yapılır?

2.Temel iletişim Becerisi:

Bir koç temel iletişim becerisini nasıl gelişir?
Güven oluşturmak
Koçun beden duruşu nasıl olmalı? Bedenini nasıl kullanmalı?
Koç, dinleme becerisi nasıl geliştirlir? Etkin dinleme nasıl yapılır?
Bir Koç, hizmet verdiği kişiye nasıl uyumlanır? 
Koçluk görüşmelerinde nasıl bilgi toplar?
Koç, geri bildirimde nasıl bulunur? 

3.Beyin Nasıl Çalışır?

Beynin çalışma prensipleri

4.Güçlü Soru Sormak

Güçlü soru sormak
Açık uçlu-kapalı uçlu sorular
Güçlü soru sorma teknikleri
Farklı gündemlere soru sorma becerisi

5.Koçluk Görüşmesi Kuralları:

Hedefe odaklı koçluk yapmak
Koçluk görüşmesi nasıl başlar, nasıl devam eder, nasıl sonuçlanır?
Koçluk seansı aşamaları/ Klasik koçluk görüşmesi
Gündem konusu nasıl belirlenir?
Uygulamalı Koçluk görüşmesi örnekleri

6.Yaşam Alanlarına Koçluk:

Yaşam alanları,
Kendini yönetmek, alışkanlık yönetimi,
Öncelikler, değerler, zaman yönetimi

2.Modül: Eğitim Koçluğu

1.Öğrenme becerisi gelişiminde koçluk

2.Ergen Psikolojisi ve Dönem Özellikleri

Ergen psikolojisini anlamak
13+ yaş gurubu öğrenciye koçluk yaklaşımı
X-Y-Z kuşağı dönem özellikleri

3.Kaygı ve Stresle Başetme Tekniği

Algı dünyası nasıl işler?
Zihinsel parazitler nasıl oluşur?
Kaygı, stres ve korkularına nasıl koçluk yapabiliriz?
Yeni yazılım programı tekniği

4.İletişim Çatışmasını Yönetmek:

İletişim ve İlişkilerde mevcut çatışmalara nasıl koçluk yapılır?

İletişimde empati oluşturmak

5.Başarı Değerine Koçluk: 

Başarı değerini oluşturmak
Vizyonerlik, hayat başarısı
Başarı haritası tekniği

6.SMART/ Akılcıl Hedef

Hedefler hangi kriterlere göre ele alınmalı
1 yıllık başarı hedefine koçluğu
5/10 yıl başarı hedefine koçluk nasıl uygulanır?

7.Kariyer Parametreleri ve Kariyer Hedefine Koçluk:

Kariyer değerine koçluk
Doğal yetenek ve ilgi alanları
Hedefi olmayan kişiye nasıl koçluk yapılır?
Hedefi olan kişiye nasıl koçluk yapılır?

Etkin İnsan Enstitüsü Koçluk Okulu Olarak Eğitim Felsefemiz ve Prensiplerimiz:

1.Etkin İnsan Enstitüsü Koçluk Okulu,  üyesi olup, uluslararası standarlarda ve etik değerlerde koçlar yetiştirmektedir.

2.Etkin İnsan Enstitüsü Koçluk Okulu, uluslararası koçluk okullarının yöntem ve tekniklerinden ilham almış olmakla birlikte,  NLP, Pozitif psikoloji yöntemlerini sentezlemiş, yerel çözümler geliştirerek, lokal düzeyde Türkiye’ye özgü bireysel ve kurumsal ihtiyaçlar doğrultusunda etkili ve güçlü teknik ve yöntemleri uygulamaktadır.

3.Eğitimlerimiz, yukarıda yazılı olarak deglere edilmiş içerikte verilmektedir.

4.Eğitimlerimiz, 10.00-18.00 saatleri arasında öğle yemeği molası hariç günde 7 saat olarak gerçekleşir.

5.Kursiyerler eğitim boyunca interaktif olarak eğitime katılırlar.

6.Eğitim başlangıcından sonuna kadar pratik uygulamaya dayalı olarak gerçekleşir. Tüm kursiyerler koçluk seanslarını profesyonel bir koçtan izlerler, gözlemlerler, farkındalıklarını paylaşırlar. Daha sonra aktif olarak bu deneyimi kendileri yaşarlar.

7.Eğitim süresince tüm kursiyerler Koçluk şapkası altında koçluk yaparlar, eğitmen tarafından gözlemlenirler, geri bildirim alırlar.

8.Eğitim süresince tüm kursiyerler, gerek eğitmenden gerekse diğer kursiyer arkadaşlarından koçluk yöntemlerini içeren seans alırlar. Böylece kendi hedefleri ile ilgili aktif olarak çalışırlar, kendi kişisel gelişimlerine katkıda bulunurlar.

9.Koçluk okulumuzdan mezun olarak ayrılan kursiyerler, sahada aktif olarak koçluk yöntem ve tekniklerini uluslararası standarlarda uygulayabilir durumda olurlar.

10.Eğitim Koçluğu Sertifika Programını tamamlayan kursiyerler, 15 koçluk görüşmesini tamamlamak ve raporlamak suretiyle sertifikalarını alabilirler.

11.Kursiyerlerimiz, eğitimin %90’ına kurs merkezinde ve eğitmen eşliğinde katılmakla sorumludur. Bu katılımı ve devamlılığı göstermemiş olan katılımcımız sertifika alamayacaktır.

12.Temel Düzey Koçluk programı, diğer koçluk eğitim modüllerdinden bağımsız olarak alınabilir ve bu eğitimi almış katılımcımız 6 ay içinde eğitimin diğer modüllerini tamamlayabilirler.

13.Temel Düzey Koçluk  (1.Modül) ve Eğitim Koçluğu (2.Modül) tamamlamış katılımcımız onaylı Eğitim Koçluğu Sertifikası almaya hak kazanacaktır.

14.Eğitimin birince ve ikinci modülünü almış katılımcımız 6 ay içinde 3.modül olan Profesyonel Koçluk (+6 tam gün) tamamladığı takdirde Profesyonel Koçluk Sertifikasını almaya hak kazanacaktır.

15. Eğitim sözleşmesi, İade ve cayma bedeli: Eğitim katılımcısı, eğitime kayıt yaptırmak üzere Etkin İnsan Gelişim Enstitüsü tarafından düzenlenmiş sözleşmeyi kayıt yaptırma aşamasında okur, onaylar ve imzalar. Ödeme, cayma, iade bedelleri bu sözleşme ile hukuki olarak şu şekilde düzenlenmiştir:

15.1.Sözleşmenin T.C. Kanunlarına göre kabul edilmiş ve geçerli bir e-imza sertifikasyonu ile e-imzalı şekilde imzalanarak elektronik ortamda tarafımıza gönderilmesi veya irtibat ofislerimizde fiili olarak ve şahsen imzalanması ile birlikte taraflar arasındaki “Eğitim Sözleşmesi” akdedilmiş olur.

15.2.Sözleşmede kararlaştırılan ücretin %25’i peşinat olarak sözleşmenin imzalanması ile birlikte katılımcı tarafından ödenecektir. Kalan %75 bakiye bedel ise en geç ilk ders gününe dek ödenecektir. İlk ders gününe dek bakiye bedelin ödenmemesi halinde HİZMET VEREN’in KATILIMCI’yı eğitime kabul etmeme hakkı saklı olup, ödenmiş olan %25 peşinat bedeli KATILIMCI’dan cezai tazminat tutarı olarak irad kaydedilecektir. KATILIMCI, anılan bedelin makul bir bedel olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

15.3.Sözleşmenin imzalanmasından sonra sözleşme KATILIMCI tarafından iptal edilemez ve ödediği ücretin başka bir eğitime devri talep edilemez. Katılımcı; bu ve buna benzer taleplerini HİZMET VEREN’e iletse dahi eğitim için ödemiş olduğu %25 peşinat bedelinin HİZMET VEREN tarafından kendisine iade edilemeyeceğini, eğitimin KATILIMCI tarafından iptal edilmesi yada katılmaması halleri de dahil olmak üzere anılan peşinat bedelinin HİZMET VEREN tarafından cezai şart tutarı olarak tahsil edileceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.  

PROGRAM ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

Pınar İpek Öğretmen
Bu eğitim bende trafo etkisi yarattı. Öğretmen olarak ve birey olarak yeni çözümler, yeni yollar edindim. Öğrencilerime teknikleri uygulamak için sabırsızlanıyorum. Etkin İnsan Enstitüsü’nün ve değerli eğitmenlerinin tecrübelerinin ışığını yakalamak büyük mutluluktu. Teşekkür ederim.
Gülşen Çelebi Psikolojik Danışman-Rehber Öğretmen
2017
Etkin İnsan Eğitim Koçluğu Eğitiminde, bir danışman olarak öğrencilerle çalışırken sonuç alacağım etkili tekniklerle karşılaştım.Her bir yöntem ve tekniklerin öğrencilerin ihtiyaçlarını nasıl karşılayabileceğimi görmek çok heyecan vericiydi. Uygulamaların bu kadar yoğun olması öğretici ve geliştirciydi. Öğrencilerim için gelmiştim, fakat kendime koçluk yapabileceğim teknikleri almak, beni de bir kaç adım öteye taşıdı. Her öğretmenin, danışmanın alması gereken çok etkili yöntemler.
Ece Tan Matematik Öğretmeni
2017
Öğrencilerime fayda sağlamak için geldiğim eğitim, önce kendime fayda sağladı. Hatta hayatımda önemli noktaları düzelttim. Bu kursta kendimi buldum. Üst benliğimle karşılaşmak, bilge tarafımla iletişime geçmek beni çok etkiledi. Ciddi bir açılım yaşadım. Önce kendime yardım ediyorum, sonra da pek çok öğrencime katkı sağlayacağım. Kurumumda da aynı şekilde değer yaratacağıma, farkındalık sağlayacağıma inanıyorum. Kendimi bir koç olarak geliştirmeye ve öğretmenliğimle birlikte bu mesleği en iyi şekilde yapmaya karar verdim. 
Öznur Demirbaş Öğretmen
Pozitif, enerji dolu, her açıdan güven yaratan, tüm sorularınıza cevap bulduğum bir ortamda Koçluğu profesyonel olarak öğrendim. Bu nedenle diyebilirim ki koçluk yolum kolaylaştı. Gelişime ve değişime açık, vizyonu çok geniş bir programdan mezun olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Kendime koçluk yapmak konusunda artık tam anlamıyla güveniyorum.
İkbal Kurt Eğitim Kurumu Yöneticisi
Bu eğitim programından Koç olarak mezun olunabileceğini gördüm. Başta süre için endişelerim vardı. Fakat eğitmenlerin konuya hakimiyeti, yöntemlerin sistemli olması Koçluk yapmayı kolaylaştırıyor. Bu sayede kendi üslubumu fark ettim. Bundan sonraki diğer programları da almak istiyorum.
Selma Kılıç KPSS Öğrencisi
Kendini keşfetmek denilen şeyi gerçek anlamda yaşadım. Eğitim programına bakınca “6 günde bu konular nasıl öğrenilir?” diye düşünmüştüm. Eğitimin 3. günü her şey yerli yerine oturmaya başladı. Sınav stresimden arındım, kaygılarımı kontrol etmeye başladım. Sakinliğimi ve gücümü ele aldım. Teşekkür ederim.
Hacer Ceylan Psikolog
İnsanın kendine, hayatına farklı çerçeveden bakabilmesi, kendi hayatını yönetebilmesi açısından çok faydalı bir program. Teknik ve yöntemlerin pozitif, çözüm odaklı, amacına hizmet ettiğini gördüm. 
Gülşah Arıkan Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmeni
Öncelikle kendimin koçu oldum ve kendimde çok yol katettim. Kişisel gelişimimde çok yol katettiğimi düşünüyorum. Hayata bakışımda kendimi şanslı olarak tanımlayacağım net bir sıçrayış yaşadım. 
Gökhan Arıkan Öğretmen
Almış olduğum bu eğitim beklentilerimin çok üzerindeydi. Kendi hayatım ve iş yaşantımla ilgili çok büyük farkındalıklar kazandım. Mesleğime çok büyük katkılar sağladı. İyi ki katılmışım diyorum.
Esra Betaş Çocuk Gelişim Uzmanı
Hayat ile ilgili kendime ve çevreme naısl yararlı olabilirim sorusuna yanıt buldum. Ve yaşam amacıma katkıda bulundu. Teşekkür ederim. 
Elif Türkmen Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı Yöneticisi
Farkındalık, aydınlanma, bilme hali, içeriği uygulama isteği… Pratiği çok olan, keyifli, öğretici bir yol arkadaşlığı için teşekkür ederim
Deniz Aksoylu Halkla İlişkiler
Bu eğitimin bundan sonra ki hayatımda benim ve ailemin hatta yakınımdaki herkesin hayatında çok büyük değişiklikler yaratacağını görüyorum. 33 yaşındayım ve 33 ümde ışık yandı. Artık hayat çok kolay ve güzel olacak.
Canan Avan Rehber Öğretmen
  Öncelikle, kişisel gelişimim için fayda sağladığını düşünüyorum. Kendime bakış açım ve çevremdeki insanlara bakış açım konusunda çok önemli etkiler oldu. Daha sonrasında da mesleğim ve kariyerimle ilgili olarak; işimi çok kolaylaştırdığını söyleyebilirim. Artık mesleğimi daha büyük keyifle yapıyorum. Teşekkürler.  
Bülent Akdoğan Psikolog
"Bu eğitimin hayata bakış açımızda farklılık yarattığını düşünüyorum. Kendimle yüzleşmemi sağladı. İşimizi, geleceğimizi yönetmek bakımından, gelişim ve değişim noktasında mutlak yararının olduğunu düşünüyorum."
Belgin Yiğit Öğretmen
“Beklentimin çok üstünde bir eğitim aldım. Eğitim Koçluğunun pratik edilerek nasıl yapılacağını sistematik olarak öğrendik. Sorularımın her birine cevap buldum. Öğrencilere olan bakış açım değişti. Öğretmen olarak yaptığım hataların farkına vardım. Farkındalığımı çok arttıran bir eğitim oldu.”
Ayşe Boran Beden Eğitimi Öğretmeni
“Bu eğitim, yaşama ve yaşamdaki tüm eğerlerime başka bir bakış açısıyla yaklaşmamı sağladı.”
Atalay Radan Rehber Öğretmen
Bu kurs, kendimi ve insanları farklı ve kendine özgü yanlarıyla görmemi sağladı. Hayata ve ruhumuza hitap eden, bize ve topluma güzel bir iz bırakan sayın Barış Hocama, yani Koç arkadaşıma sonsuz teşekkür ediyorum. Sizin gibi güzel ve anlamlı çalışmalar yapan doğru ve anlamlı yol arkadaşı olmayı diliyorum. Gönlüm bu konuda rahat; çünkü usta ellerde şekillendim.
Aslı Kerim Rehber Öğretmen
Eğitimin ilk günü; "acaba beklentilerimi karşılayacak bir eğitim olacak mı?" sorusuyla gelmiştim. Kursun her günü, bilgilerime yeni bilgiler eklemeye başladıkça sevindim. Çalıştığım işimle bağlantı kurarak kursta aldığım bilgileri uygulamaya başladım. Uygulamanın yoğun olması çok kazançlı. Kısaca şunu söylemek isterim: Koçluk eğitimi almayan çok şey kaybeder.
Arzu Işık Sınıf Öğretmeni-Anne
Bu eğitime katılım amacım, kızıma fayda sağlamaktı. Bir öğretmen olarak koçlukla yol arkadaşlığı yapmak çok anlamlı oldu. Bu eğitimi aldıktan sonra öğrenciler üzerinde uygulamalar fayda sağladı. Her koçlukta deneyimim arttıkça mutluluğum da arttı.
Nurgül Dinç Üniversite Öğrencisi
“Bu eğitim benm öğrenciliğime büyük katkılar sağladı. Öğrencilik hayatımda artık nasıl koçluk yapacağım net bir şekilde oluştu. Hem kendime koçluk yapabilirim, hem de başka kişilere. Bu eğitimin büyük artısı oldu. Eğitim içeriği çok yoğundu. Uygulamalarla bilgiler oturdu.”
Özlem Hanlıoğlu İngilizce Öğretmeni
“Koçluk eğitimi ve bu yöntemlerle karşılaşmanın hayatımda bir dönüm noktası olduğunu düşünüyorum.  Eğitim süresince zaman kavranı bir kez bile aklıma gelmedi. Bunu ancak mesleğinde gerçekten yetkin ve uzman bir kişi yapabilir. Motivasyonuma çok yüksek bir katkı sağladı. Performansıma yansıyacaktır.”
Lütfiye Karakaya Akademi plus Eğitim Danışmanlık Kurucusu , Eğitim Koçu
“Bu eğitim öncelikle kendi sistemimin nasıl çalıştığını anlamamı sağladı. Bu eğitimi gerçekten ilşin duayeninden almak ayrıca bir güven sağladı. Eğitim içeriği, eğitim araçları çok tatmin ediciydi. Her şey için çok teşekkür ederim.”
M. Kürşad Nazlı İdareci
“Eğitim koçluğu ile ilgili soru işaretlerim vardı. Hatta eğitim öncesi bu tür eğitimlerin yetersiz olabileceğini bile düşünüyordum. Fakat Barış Hoca’nın tutumu, konuya hakimiyeti ve profesyonelliği çok iyiydi. Eğitimin kesinlikle yeterli ve tetmin edici olduğunu düşünüyorum. Eğitimin yanısıra, hayata pozitif bakabilmeyi ve motive olmayı öğrendim.”
Necla Hacıkabak Türkçe Öğretmeni
“Aldığım hizmet; tam ve bütün, ihtiyaca cevap veren, donanımlı eğitmen ve yardımcıları ile amaca hizmet eden içerikte ve sunumdaydı. Hem kendim hem öğrencilerim açısından faydalı olacağını düşünüyorum.Mesleki açıdan oldukça etkili ve güçlü bir öğretmen olmama katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum.”
Ruhsengül Kamiloğlu Sınıf Öğretmeni
“Eğitimden beklentimin çok fazlasıyla üstünde bir eğitimdi. Kendim, çocuklarım, öğrencilerim için pek çok alanda ışık tutacağına inanıyorum Eğitime hep bir sonraki konuyu merak ederek geldim. İlgi ve heyecanı canlı tutan bir eğitim olduğunu söyleyebilirim. Çok keyif aldım. Yaşama artık daha umutla bakıyorum.”
Nilay Özkeskin Topuz Emekli Bankacı - Anne
Eğitimin kişisel farkındalığım açısından bana yararları çok büyük bu farkındalığımın zamanla benim çevremdeki tüm insanlara yayılacağını biliyorum. Aynı zamanda bunu meslek haline dönüştürüyor olmam beni çok mutlu etmekte.  
Yusuf Oğuz Coğrafya Öğretmeni
“Bu eğitimden aldığım yöntem ve tekniklerle bir öğrertmen olarak öğrencilerime daha faydalı olacağımı düşünüyorum. Farklı düşünmek, daha az yargılamak, daha çok dinlemek ve güçlü soru sarabilmek bu eğitimin kazandırdıkları oldu.”
Nesrin Sürer Öğretmen
Önce kendimde farkındalık yarattı. Yenilendim gelişime ve değişime daha açığım. Pozitifim enerji yüklüyüm. Öğrencilerime faydalı olabilmenin mutluluğunu yaşıyorum.
Seda Golgır Kimya Öğretmeni
Kendimi geliştirmeme ve mesleğime yenilik katmaya çok pozitif katkısı oldu. Çözüm odaklı olması ve yoğun uygulama içermesi takdire değer.
Özlem Uz Rehber Öğretmeni
Aradığım farklılık yaratma ve pozitif yaklaşım konusunda doyum sağladım. Yeni bir meslek ile tanıştım
Nevcivan Açılkan Akademisyen
Her şeyden önce, bu kursun kendimi tanıma ve kişisel gelişimim açısından çok katkısı oldu. Meslek hayatım için katkısını görmek ayrıca mutlu ediyor. Bir Aile-Öğrenci Koçu olarak meslek sahibi olmanın hayatıma kattığı renk paha biçilmez.. Kursu, harika ve eğlenceli bir grupla aldım. Çok donanımlı, sabırlı ve anlayışı Barış Hocamızın liderliğinde unutamadığım muhteşem bir eğitim aldım. Teşekkürler.     

PROGRAM BAŞVURU FORMU

2
Haz
Haziran 2018

ICF-CCE Onaylı Uluslararası 5-12 Yaş (Okul Öncesi ve İlkokul Çocuklarına Yönelik) Çocuk Koçluğu Oyun Araçları Eğitmenliği Sertifika Programı

İzmir Etkin İnsan Gelişim Enstitüsü - ALTUNİZADE
2-3, 9-10 HAZİRAN 2018
10:00-18:00
12
Haz
Haziran 2018

200 saat Yoga Alliance Onaylı Yoga Eğitmenliği Kampı - BALİ

ANTALYA
12-17 HAZİRAN 2018
12
Haz
Haziran 2018

200 saat Yoga Alliance Onaylı Yoga Eğitmenliği Kampı - BALİ

Taman Harum Cottages Hotel, Bali / Endonezya
12 Haziran - 1 Temmuz 2018
23
Haz
Haziran 2018

95 saat Yoga Alliance onaylı Çocuk Yogası Eğitmenliği Uluslararası Sertifika Programı

Etkin İnsan Gelişim Enstitüsü - İZMİR
23-24 HAZİRAN, 30 HAZİRAN-1 TEMMUZ 2018
10:00-17:00
2
Tem
Temmuz 2018

ICF-CCE Onaylı Eğitim Koçluğu (Öğrenci Koçluğu) Uluslararası Sertifika Programı

Etkin İnsan Gelişim Enstitüsü - ALTUNİZADE
2-3-4-5-6-7 TEMMUZ 2018
7
Tem
Temmuz 2018

ICF-CCE Onaylı Uluslararası 5-12 Yaş (Okul Öncesi ve İlkokul Çocuklarına Yönelik) Çocuk Koçluğu Oyun Araçları Eğitmenliği Sertifika Programı

Etkin İnsan Gelişim Enstitüsü - İZMİR
7-8, 14-15 TEMMUZ 2018
7
Tem
Temmuz 2018

95 saat Yoga Alliance onaylı Çocuk Yogası Eğitmenliği Uluslararası Sertifika Programı

BURSA
7-8, 14-15 TEMMUZ 2018
7
Tem
Temmuz 2018

95 saat Yoga Alliance onaylı Çocuk Yogası Eğitmenliği Uluslararası Sertifika Programı

ANKARA
7-8, 14-15 TEMMUZ 2018
9
Tem
Temmuz 2018

NLP Teknikleriyle Koçlukta Uzmanlaşma Sertifika Programı / Pratisyenlik Eğitimi

Etkin İnsan Gelişim Enstitüsü - İSTANBUL
9-10-11-12-13-14-15 TEMMUZ 2018
10
Tem
Temmuz 2018

85 saat Yoga Alliance onaylı Hamile Yogası Eğitmenliği Uluslararası Sertifika Programı

Etkin İnsan Gelişim Enstitüsü - İZMİR
10-11-12-13-14-15, 20-21-22 TEMMUZ 2018
17
Tem
Temmuz 2018

95 saat Yoga Alliance onaylı Çocuk Yogası Eğitmenliği Uluslararası Sertifika Programı

Etkin İnsan Gelişim Enstitüsü - ALTUNİZADE
17-18-19-20-21-22 TEMMUZ 2018
21
Tem
Temmuz 2018

95 saat Yoga Alliance onaylı Çocuk Yogası Eğitmenliği Uluslararası Sertifika Programı

TRABZON
21-22, 28-29 TEMMUZ 2018
23
Tem
Temmuz 2018

ICF-CCE Onaylı Eğitim Koçluğu (Öğrenci Koçluğu) Uluslararası Sertifika Programı

Etkin İnsan Gelişim Enstitüsü - İZMİR
23-24-25-26-27-28-29 TEMMUZ 2018
24
Tem
Temmuz 2018

95 saat Yoga Alliance onaylı Çocuk Yogası Eğitmenliği Uluslararası Sertifika Programı

BURSA
24-25-26-27-28-29 TEMMUZ 2018
30
Tem
Temmuz 2018

NLP Teknikleriyle Koçlukta Uzmanlaşma Sertifika Programı / Pratisyenlik Eğitimi

Etkin İnsan Gelişim Enstitüsü İSTANBUL
30-31 TEMMUZ; 1-2-3-4-5 AĞUSTOS 2018
31
Tem
Temmuz 2018

95 saat Yoga Alliance onaylı Çocuk Yogası Eğitmenliği Uluslararası Sertifika Programı

ANTALYA
31 TEMMUZ-5 AĞUSTOS
7
Ağu
Ağustos 2018

95 saat Yoga Alliance onaylı Çocuk Yogası Eğitmenliği Uluslararası Sertifika Programı

ANKARA
7-12 AĞUSTOS 2018
11
Ağu
Ağustos 2018

85 saat Yoga Alliance onaylı Hamile Yogası Eğitmenliği Uluslararası Sertifika Programı

Etkin İnsan Gelişim Enstitüsü - ALTUNİZADE
11-19 AĞUSTOS 2018
30
Ağu
Ağustos 2018

300 Saat Yoga Alliance onaylı İleri Seviye Yoga Eğitmenliği Uluslararası Sertifika Programı

Etkin İnsan Gelişim Enstitüsü - ALTUNİZADE
30 AĞUSTOS-2 EYLÜL, 4-7 EKİM, 1-4 KASIM 2018

ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

''Yaşam koçluğu düşüncesi kafamda  oluştugunda,birçok kişiden referans aldım, bilgi topladım, araştırdım, düşündüm.. ama herseferınde karşıma tek isim çıktı.. İSMAİL BARIŞ ÖZPAZARCIK ve ETKİN İ...

Nusret Kantarcı Taşan Öğretmen

Güzel bir deneyimdi. Kaliteli bir eğitim süreciydi. Bu eğitim için ayırdığım tüm kaynakların karşılığını ziyadeiyle aldım. Teşekkür ederim.

Yusuf Gönenoğlu Terapist

“Kafamda oluşturduğum koçluk süreci somtlaştı ve boşluk doldu. Amacına yönelik etkili bir çalışmaydı. Kursa başlayışımla bitişi arasında çok büyük fark vardı. Teşekkürler.”

Ali Karagöz Rehberlik ve Psikolojik Danışman

Bu eğitim bende trafo etkisi yarattı. Öğretmen olarak ve birey olarak yeni çözümler, yeni yollar edindim. Öğrencilerime teknikleri uygulamak için sabırsızlanıyorum. Etkin İnsan Enstitüsü’nün ve değerli eğitmenlerinin tecrübelerinin ışığını yakalamak...

Pınar İpek Öğretmen

Etkin İnsan Eğitim Koçluğu Eğitiminde, bir danışman olarak öğrencilerle çalışırken sonuç alacağım etkili tekniklerle karşılaştım.Her bir yöntem ve tekniklerin öğrencilerin ihtiyaçlarını nasıl karşılayabileceğimi görmek çok heyecan vericiydi. Uygulam...

Gülşen Çelebi Psikolojik Danışman-Rehber Öğretmen
2017

Ben Gökçe Balikan. Etkin İnsan Gelişim Enstitüsü’yle tanıştıktan sonra yoga destekli Pilates Eğitmenliği sertifika programına katılarak, pilates ve yogalates eğitmeni oldum. Etkin İnsan işbirliği ile İzmir Mövenpick ...

Gökçe Balikan

Yoga eğitimi, hayatın anlamını bulup, bu anlamla hayatı yepyeni bir biçimde yaşamamı sağladı. Nereye vardığım değil, hangi yolda olduğum önemliydi ve ben bu yolu bu eğitimle buldum

Murat Aygün Beden Eğitimi Öğretmeni
Yoga Eğitmenlik Programı 2010 mezunu

Pilates yaptığımı zannedip, aslında çok yanlışlıklarla dolu bir şey yapıyormuşum. Vücudumun farkındalığına varıp, nefesi nasıl kullanmam gerektiğini öğrendim. Pilatesi hayatıma kattığım için çok mutluyum.

Yasemin Eriş
Top